Tạm biệt Mac OS trên PC

Thực sự mà nói Mac OS rất quyến rũ, nhưng nếu bằng mọi giá để sử dụng nó trên nền PC Intel thì sự trả giá cũng không nhỏ, chính điều này khiến tớ suy nghĩ rất nhiều trước khi từ bỏ dự định sử dụng Mac OS trên PC của mình, tớ đã tự bỏ tiền ra mua bản Coda của Panic, NetNewsWire của NewsGatorSpeed Download của Yazsoft bởi vì nó là những phần mềm có hiệu quả không nhỏ trong việc thiết kế phát triển Website và quá trình làm việc trên Internet. Cũng vì bỏ tiền ra mua mà mình cảm thấy thật sự hụt hẫng vì phần cứng không hỗ trợ một cách hoàn hảo các ứng dụng này, bên cạnh đó có rất nhiều khó chịu xảy ra trong quá trình làm việc
Quyết định cuối cùng: kiếm xèng tậu con MacBook Pro , hãy chờ đấy!