Safari Windows vs Safari Mac

Hầu hết các nhà phát triển Web đều tò mò muốn biết Safari trên Windows như thế nào, nó phục vụ cho mục đích kiểm tra sự tương thích với các môi trường sử dụng của người dùng cuối hay đơn giản chỉ là sự xuất hiện một đối thủ mới trong cuộc chiến trình duyệt internet hiện nay.
Điểm khác biệt lớn nhất mà người dùng có thể dễ dàng nhận ra được là khả năng biểu thị lại kết quả từ mã HTML trên Windows chỉ đạt trung bình, đặc biệt là các đặc tả cho class và div, nó vẫn vượt qua Acid2 giống như trên Mac đơn giản bởi vì lõi Webkit của 2 trình duyệt trên 2 nền tảng là như nhau. Người dùng sẽ không hài lòng, thậm chí thất vọng nếu đã từ sử dung Safari trên Mac khi thử bản cho Windows vì chất lượng không như mong muốn cũng như không tương ứng với sự nổi tiếng của nó.
Với một bản Beta đầu tiên mà như vậy theo tôi là đạt yêu cầu khi bạn hay ai khác so sánh vơi IE7, FireFox 2, Opera có một bề dày phát triển trên môi trường của M$.
Hãy chờ xem!

4 thoughts on “Safari Windows vs Safari Mac”

  1. Very informative! Thank you! 🙂

    By the way, I added you to my friend list and can you change the name “D7’s Blog” to “D7” and link to my root site? Thanks in advance 🙂

  2. Very informative! Thank you! 🙂

    By the way, I added you to my friend list and can you change the name “D7’s Blog” to “D7” and link to my root site? Thanks in advance 🙂

Comments are closed.