Đây là một lỗi nhỏ, không nghiêm trọng nhưng khá bất tiện do trong quá trình sử dụng nếu lỡ tay chạm vào nút nguồn là hệ thống tự động tắt máy mà không có cảnh báo gì. Hôm qua khi đang làm việc, có việc đi ra ngoài, đã khóa màn hình nhưng con gái nghịch bấm vào nút nguồn, đến lúc về thấy máy tắt mà các việc đang làm dở không được lưu.

Khắc phục lỗi bấm nút nguồn hệ thống tự động tắt trên XFCE 4.10

Sau khi kiểm tra lại thấy trong Setting > Power Manager > General phần When the power button is pressed đã được chọn là Ask nhưng thực tế không bấm nút nguồn thì hệ thống tự động tắt luôn mà không báo trước. Qua tìm hiểu mới biết là việc xử lý sự kiện bấm nút Power không được chuẩn, trên nhiều máy tính xách tay thì hầu hết hoạt động tốt nhưng một số loại máy có cơ chế quản lý điện năng riêng theo công nghệ của hãng nhưng Lenovo, Acer, ASUS … thì việc này không đảm bảo là hoạt động đúng. Cụ thể là trên máy Acer Aspire 4736 của mình có chế độ SmartPower XFCE không nhận biết được mã sự kiện bấm nút Power

Giải pháp

  1. Sửa trực tiếp vào tập tin cấu hình để cố định việc xử lý sự kiện bấm nút Power
  2. Cài gói acpid để quản lý điện năng và các hành động liên quan đến nút bấm trên máy tính xách tay, phương pháp này rất hiệu quả nếu trên laptop của bạn có một hay nhiều phím chức năng không sử dụng được trên Linux.

Xử lý

1. Sửa trực tiếp vào tập tin cấu hình
Vào Setting > Setting Edittors > xfce4-power-manager mục power-button-action và sửa giá trị hiện tại thành 3 sau đó khởi động lại máy tính và thử bấm nút Power. Nếu không được thì chuyển sang dùng cách thứ hai.
2. Quản lý các sự kiện bấm nút với acpid
Cài đặt gói acpid:
# pacman -S acpid
# systemctl enable acpid

dòng thứ hai để kích hoạt dịch vụ bằng systemd, Arch Linux mới thay đổi từ initscripts sang systemd
Mở tập tin /etc/acpi/handler.sh tìm đến dòng
button/power)
case "$2" in
PBTN|PWRF)
logger 'PowerButton pressed'
poweroff
;;
*)
logger "ACPI action undefined: $2"
;;
esac
;;

và xóa bỏ poweroff và lưu lại, thiết lập này sẽ có tác dụng ngay.
Thảo luận thêm trên diễn đàn