Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn

Bình minh trên thung lũng Bắc Sơn – Chụp: Hai Thinh

%d bloggers like this: