Mặc dù chúng ta đã sử dụng Unicode là bộ font mặc định cho văn phòng, web… và có cả quy định cũng như pháp lệnh về việc thống nhất sử dụng font Unicode trong các văn bản hành chính cũng như thông thường, tuy nhiên các loại font cũ như TCVN3, VNI, … vẫn còn hiện hữu thậm chí vẫn còn đang sử dụng do sự lạc hậu về thông tin cũng như sự quan liêu của một số đơn vị, ngành … ngại chuyển đổi và tiếp thu cái mới.

Các font cũ theo bảng mã VNI, TCVN3 cho Arch Linux

Các font cũ theo bảng mã VNI, TCVN3 cho Arch Linux

Trên Arch Linux, bạn có thể cài đặt font mới bất kỳ bằng cách copy chúng vào thư mục /usr/share/fonts/ĐỊNH_DẠNG_FONT hoặc thư mục ~/.fonts sau đó yêu cầu hệ thống cập nhật lại chỉ mục font. Tuy thế cách này vẫn khá lích kích và không tiện lợi bằng cách cài đặt.
Tôi có tạo 2 gói font thông dụng nhất theo bảng mã TCVN3 và VNI với tên gói tương ứng trên AURttf-vietnamese-tcvn3ttf-vietnamese-vni để bạn có thể cài đặt nó một cách dễ dàng hơn thay vì phải làm thủ công. Chúng bao gồm các font thông dụng nhất ngày trước đảm bảo có thể đọc được các văn bản, tài liệu cũ.
Cài đặt:
yay -S ttf-vietnamese-tcvn3 ttf-vietnamese-vni
thay yay bằng công cụ quản lý gói AUR của bạn.
Có thể trong thời gian tới tôi sẽ làm thêm một số gói cho các bảng mã khác. Mọi người có thể phản hồi ở đây hoặc trên diễn đàn.