Lấy file pdf gốc trong file .exe tạo bởi pdf2exe

Hiện nay trên mạng rộ lên việc đọc Harry Porter 7 – Những thánh tích của tử thần, thành viên của nhóm HP7VN đã dịch xong và đưa lên toàn bộ dưới dạng một file chạy .exe được tạo bởi chương trình PDF2EXE. tuy nhiên đọc bằng file .exe mệt lắm và cũng rất khó chịu vì việc di chuyển, lật trang tương đối ngược đời.

Bạn có biết buộc nút dây

Trong cuộc sống có nhiều công việc cần sử dụng những nút thắt của dây, thắt làm sao cho chắc và dễ dàng là điều mà ai cũng muốn biết, đoạn film dưới đây hướng dẫn bạn cách thắt nút rất chặt, cách thắt không quá phức tạp nhưng hiệu quả thật tuyệt vời, xem và thử làm nhé

Không nên dùng www?

Trong trào lưu Web Standard hiện nay {tại sao tôi gọi là trào lưu xin trình bày trong một bài viết gần đây} có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng hay không tiếp tố www. trước tên miền {đúng nghĩa là một subdomain-tên miền phụ} của Website. Thông thường các Webmaster thiết lập http://www.tênmiền.com và http://tênmiền.com để khi người dùng truy cập có thể trả về cùng một kết quả trỏ vào trang chính cần hiển thị đầu tiên, đối với các nội dung khác nhau kém quan trọng hơn như download, diễn đàn… có thể sử dụng các tên miền phụ khác như http://diễnđàn.tênmiền.com… Đây là một trong những nguyên nhân chính để đề xuất việc loại bỏ tiếp tố www. khi sử dụng tên miền trỏ đến trang chủ của một Website bên cạnh đó phần lớn người dùng không đồng ý với lý do này một phần vì thói quen hơn nữa .

Đọc tiếp→