Hiện nay trên mạng rộ lên việc đọc Harry Porter 7 – Những thánh tích của tử thần, thành viên của nhóm HP7VN đã dịch xong và đưa lên toàn bộ dưới dạng một file chạy .exe được tạo bởi chương trình PDF2EXE. tuy nhiên đọc bằng file .exe mệt lắm và cũng rất khó chịu vì việc di chuyển, lật trang tương đối ngược đời. Có không ít bạn mình đã nhờ chuyển nó sang dạng PDF để có thể xem dễ dàng hơn hay đơn giản chỉ là in ra giấy đọc cho dễ. Thật sự là sau khi tớ tìm hiểu PDF2EXE thấy cơ chế rất đơn giản, file này thực chất là được đính kèm chương trình đọc Cool Pdf Viewer của chính hãng, cách mà nó giới hạn quyền in ấn sao nội dung là do giới hạn tính năng của chương trình mà thôi, vì vậy nó sẽ ghi file gốc ra một nơi nào đó trên HDD để đọc khi chậy vì vậy nếu bạn muốn lấy file .pdf gốc bằng cách khi chạy file .exe thì vào

Documents and Settingstên tài khoảnLocal SettingsTemp

sau đó chạy file HP7VN, sẽ thấy file ~0.747 (3,16 MB) được tạo mới, copy ra và đuôi thành .pdf. Đây chính là file PDF gốc.
Thật là đơn giản!