Bạn có biết buộc nút dây

Trong cuộc sống có nhiều công việc cần sử dụng những nút thắt của dây, thắt làm sao cho chắc và dễ dàng là điều mà ai cũng muốn biết, đoạn film dưới đây hướng dẫn bạn cách thắt nút rất chặt, cách thắt không quá phức tạp nhưng hiệu quả thật tuyệt vời, xem và thử làm nhé