Trong trào lưu Web Standard hiện nay {tại sao tôi gọi là trào lưu xin trình bày trong một bài viết gần đây} có rất nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng hay không tiếp tố www. trước tên miền {đúng nghĩa là một subdomain-tên miền phụ} của Website. Thông thường các Webmaster thiết lập http://www.tênmiền.com và http://tênmiền.com để khi người dùng truy cập có thể trả về cùng một kết quả trỏ vào trang chính cần hiển thị đầu tiên, đối với các nội dung khác nhau kém quan trọng hơn như download, diễn đàn… có thể sử dụng các tên miền phụ khác như http://diễnđàn.tênmiền.com… Đây là một trong những nguyên nhân chính để đề xuất việc loại bỏ tiếp tố www. khi sử dụng tên miền trỏ đến trang chủ của một Website bên cạnh đó phần lớn người dùng không đồng ý với lý do này một phần vì thói quen hơn nữa .

World Wide Web n. Abbr. WWW
Tập hợp các trang chứa văn bản
và hình ảnh cũng như các nội dung
đa phương tiện khác truyền qua
phương thức HTTP.

Không nên dùng www. ?

Tất cả các trình duyệt phổ biến hiện nay đều dựa vào phương thức HTTP. Như vậy tất cả các yêu cầu bằng http:// gửi đến máy chủ đều tự động kết nối tới máy chủ dịch vụ HTTP qua cổng 80. Nếu sử dụng www. sẽ phải thông qua máy chủ DNS trước để nó trỏ tới nội dung của tên miền phụ www. làm cho xử lý yêu cầu sẽ chậm hơn, bằng việc loại bỏ bước không cần thiết này sẽ giúp giảm tải cho CPU đồng nghĩa các nội dung sẽ được xử lý nhanh hơn trả về cho trình duyệt nhanh hơn trước.

Không dùng www. là sai lầm?
Tại sao ư, hãy xem các lý do dưới đây nhé

  • Người dùng có thể biết rõ địa chỉ mình truy cập đến là trang chủ, diễn đàn hay để kiểm tra email qua giao diện Web.
  • Có thể linh hoạt thay đổi IP và máy chủ đối với tên miền
  • Các Website lớn và quan trọng hiện nay vẫn sử dụng www. khi hoạt động, ví dụ: http://www.google.com/search?q=www và http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=lang〈=en
  • www. được sử dụng từ khi khai sinh Internet, tại sao chúng ta không nên dùng nó nữa, lý do trên không thực sự thuyết phục vì cấu hình máy chủ hiện nay mạnh hơn gấp nhiều nhiều lần các máy chủ ngày trước.
  • Các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ Ctrl-Enter để tự động thêm www. vào tên miền bạn nhập trên thanh địa chỉ, khi điền địa vào trình duyệt www.tênmiền.com thường được nhận biết là một URL hơn
  • ….

Giải pháp!

Có rất nhiều lý do để biện hộ cho các quan điểm khác nhau, chúng ta đừng vì thế mà hoang mang và bối rối không biết nên làm thế nào? Vậy tại sao chúng ta không dùng cả 2 cách trên nhưng phải làm thế nào bây giờ? Bạn yên tâm, khi khai báo máy chủ DNS thì các nhà cung cấp Hosting đã thiết lập thông số tự động để Website của bạn có thể truy cập bằng 2 cách trên cũng có nghĩa là bây giờ bạn không cần phải làm gì đâu, cứ yên tâm mà xài

Tôi muốn dùng 1 trong 2 cách trên thôi
Vâng! Nếu bạn chỉ muốn dùng 1 trong 2 cách trên bởi vì bạn thấy họ nói đúng, rất đơn giản chỉ cần làm cho một trong 2 kiểu tên miền kia tự động chuyển tới kiểu tên miền còn lại là được bằng một trang HTML re-direct đơn giản. Hầu hết các máy chủ hiện nay đều hỗ trợ .httaccess và PHP nên bạn có thể dùng nó để chuyển tên miền như sau:

Dùng .httaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.example.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]

Dùng PHP: đặt đoạn mã sau vào trên cùng của trang index.php.

if ($_SERVER["HTTP_HOST"] != "www.example.com") { header("Location: http://www.example.com/"); die; }

{Sửa lại và gửi thử tới Echip}