Lẩy Kiều II

Đầu lòng hai ả tố nga
“Thuý Kiều”là chị, em là “Thuý Vân”.
Ma cũng tránh, quỷ ngại gần
Dáng người nét mặt mười phần đười ươi.
Vân xem đanh đá khác người.
Mặt mày rầu rĩ như người có tang.
Miệng cười tựa rắn hổ mang.
Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da.
Kiều càng xấu xí, gian tà.
So bề ngu dốt lại là phần hơn.
Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn.
Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh.
Một hai xấu nhất kinh thành.
Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai!

6 thoughts on “Lẩy Kiều II”

  1. Hình như cái này tớ forrward cho narga lâu rồi mà. Bây giờ mới thấy buồn cười à8-}

  2. Hình như cái này tớ forrward cho narga lâu rồi mà. Bây giờ mới thấy buồn cười à8-}

  3. Dạo này không thấy narga gửi cái gì để khúc khích nhỉ? Bận hả

  4. Dạo này không thấy narga gửi cái gì để khúc khích nhỉ? Bận hả

  5. Ah lâu không vào Yahoo nên thấy offline :D, còn nhiều cái buồn cười nữa nhưng để trong PIM quên pass, đang crack để lấy info 😕

  6. Ah lâu không vào Yahoo nên thấy offline :D, còn nhiều cái buồn cười nữa nhưng để trong PIM quên pass, đang crack để lấy info 😕

Comments are closed.