Askimet tự động xóa các spam mà không hiển thị

Akismet :Khi có phản hồi mới, các theo dõi, lưu dấu chuyển tới blog của bạn thì nó sẽ được đưa tới máy chủ dịch vụ của Askimet trước tiên, tại đây nó được phân loại, nhận dạng bằng cơ sở dữ liệu riêng sau đó mới chuyển các nội dung an toàn trở lại blog. Askimet là phần mở rộng ưu việt, bạn không cần thường xuyên nâng cấp nó vì nó luôn được cung cấp với phiên bản WordPress mới nhất cũng có nghĩa là phiên bản mới nhất nhưng cũng không có nghĩa là phiên bản cũ không bằng phiên bản mới,

Askimet tự động xóa các spam mà không hiển thịTrong bảng điều khiển quản trị WordPress đôi khi có những bạn thấy số phản hồi rác bị Askimet bắt được tăng lên theo những lần kiểm tra, dù vậy khi chuyển tới mục Askimet Spam thì lại không thấy hiển thị các phản hồi rác để duyệt, nhiều người dùng thắc mắc vì Askimet không thể biết hết các ngôn ngữ thì làm sao có thể phân loại phản hồi rác một cách chính xác? Sự thực là Askimet sẽ tự động xóa các phản hồi rác khi nó có các thông tin trùng với danh sách đen trên cơ sở dữ liệu như là email, url, ip… chính vì vậy bạn có thể yên tâm là nó rất, rất hiếm khi có thể xóa nhầm phản hồi đúng của bạn 🙂
Đó là lý do tại sao số phản hồi rác bị Askimet loại bỏ vẫn liên tục tăng lên mà không hiển thị nội dung cho người dùng duyệt qua.