Hình chuyển động mà không phải hình động

Animated but not Animated
Nếu bạn chỉ nhìn thoáng qua thì có vẻ như hình trên chuyển động nhưng sự thực là khi chỉ nhìn vào một điểm thì sẽ phát hiện ra đây là hình tĩnh, có thể nói nó tạo nên hiệu quả thị giác rất thực do tính lưu ảnh của mắt người. Hình trên được tạo trên cơ sở phương pháp tạo hình ảo 3D một thời rất thịnh hành ngày trước.

2 thoughts on “Hình chuyển động mà không phải hình động”

Comments are closed.