Võ lâm truyền kỳ – Ngũ Độc

Ngũ Độc Giáo

Giới thiệu

Thuộc tính: Mộc

Người thuộc hành Mộc thân pháp linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng khi thăng cấp và luyện tập ngoại công thì việc tăng sinh mạng không thể hiện rõ, do yếu tố thể chất nên luyện tập nội công cũng có phần bất lợi.

Hệ Mộc có thể gia nhập phái Đường Môn phía Trung Lập và Ngũ Độc Giáo phía Tà phái. Những môn phái đó tuy không chiến đấu chính diện được lâu dài như Thiếu Lâm, song nhờ bộ pháp nhanh nhẹn, công thủ linh hoạt nên có thể sử dụng tuyệt học độc môn. Võ lâm không ai không lo sợ ám khí bí truyền cùng những cơ quan tinh diệu của Đường Môn cũng như tài dụng độc của Ngũ Độc giáo.

Kỹ năng môn phái

Ngũ độc giáo
Ngũ độc giáo

Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào. Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây”, như thế những kẻ thù của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết.

Giữa các Đồng môn Ngũ Độc Giáo có thể nói không có tình nghĩa gì cả, giữa các giáo đồ cũng có thể dùng độc hạ độc, người bị trúng độc chết là do tội học nghệ chưa tinh! Chính vì thế mà các giáo đồ luôn nghi kỵ lẫn nhau, mỗi người đều muốn mình có thể chế tạo được thuốc độc mạnh hơn người khác, như thế khi hạ độc làm cho người khác không cảm thấy gì, không thể phòng tránh được. Vô hình chung, điều này đã đẩy kỹ năng dụng độc của phái này ngày càng tinh vi.

Một số chiêu thức của Ngũ Độc: Độc Sa Chưởng, Ngũ Độc Đao Pháp, U Minh Khô Lâu, Vô Hình Mê Diệc, Thiên Cuồng Địa Sát, Chu Cáp Thanh Minh, Di Hoa Tiếp Mộc.

Hệ thống chiêu thức

Hệ thống chiêu thức - Ngũ độc
Hệ thống chiêu thức – Ngũ độc

Vị trí địa lý

Vị trí địa lý môn phái Ngũ Độc
Vị trí địa lý môn phái Ngũ Độc

Nhiệm vụ môn phái

Nhiệm vụ cấp 10

 • Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.
 • Học được võ công:
  • Ngũ Độc Đao pháp
  • Ngũ Độc Chưởng pháp
  • Cửu Thiên Cuồng Lôi
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2:Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.
 • Bước 3 :Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm(196/203) mua 10 bao Tín Thạch.
 • Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

 • Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả.
 • Học được võ công:
  • Xích Diệm Thực Thiên
  • Tạp Nan Dược Kinh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209) , tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.
 • Bước 2: Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ -> La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc. Đánh bảy tên Sắc Quỷ (245/166; 247/170; 241/169; 231/159; 225/162; 228/166; 232/169), đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.
 • Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 30

 • Sẽ được phong là: Hắc Ám Diêm La.
 • Học được võ công:
  • U Minh Khô Lâu
  • Vô Hình Độc
  • Bách độc Xuyên Tâm
  • Băng Lam Huyền Tinh
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Xích Yết trại chủ Đồ Dị

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2:Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc(146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.
 • Bước 3 :Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.
 • Bước 4 : Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục(145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.
 • Bước 4 : Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 40

 • Sẽ được phong là: Vô Động La Sát .
 • Học được võ công:
  • Vạn Độc Thực Tâm
  • Xuyên Y Phá Giáp
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Kim Xà trại chủ Vân Bất Tà

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà
 • Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.
 • Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.
 • Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ.(145/183).

Nhiệm vụ cấp 50

 • Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.
 • Học được võ công:
  • Xuyên Tâm Độc Thứ
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.
 • Bước 3 : Đến Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn vào Nghiệt Long động, tìm tênĂn Cướp (237/216), đánh bại hắn sẽ lấy lại được Ngọc San Hô.
 • Bước 4 : Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ xuất sư

 • Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ .
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.
 • Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu. (có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi)
 • Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân,  hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm Vụ Trùng Phản Sư Môn

 • Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp chưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
 • Phần thưởng:
  • Thiên Cương Địa Sát
  • Chu Cáp Thanh Minh
  • Ngũ Độc Kỳ Kinh
 • Được phong làm : U Minh Quỷ Vương

Nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Ngũ Độc ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
 • Phần thưởng: học được Âm Phong Thực Cốt , Huyền Âm Trảm , Đoạn Cân Hủ Cốt . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)

Các bước thực hiện nhiệm vụ

 • Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật
 • Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.
 • Bước 3 : Đến Thành Đô -> Đường Môn vào Y Dược phòng (515/322), gặp Đường Dã trao cho ông ta bức thư. Biết được âm mưu quá nham hiểm của Vân Bất Tà, bạn không thể tha cho hắn được.
 • Bước 4 : Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà
 • Bước 5 : Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm Vụ Ký Danh Đệ Tử

 • Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (188/231)đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218) của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước
  • Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất
  • Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai
  • Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba
  • Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư .
  • Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.
 • Bước 3 : Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo(171/186) ở ngay cửa động là xong.

Nơi luyện công

 • 0x: Các thị trấn (Ba Lăng huyện tốt nhất)
 • 1x: Các thành thị (Biện Kinh hay Tương Dương và nhất là Ngũ Độc Giáo)
 • 2x: La Tiêu Sơn.
 • 3x: Miêu Lĩnh, Dưới Lăng Tần, Bạch Vân Động, và đã nhất là Dược Vương Động tầng 1
 • 4x: Thần Tiên Động, Điểm Thương Sơn v.vv
 • 5x: Lưu Tiên Động, Hưởng Thủy Động, Nghiệt Long Động, Địa Đạo Ác Bá Gia
 • 6x: Thập Bát La Hán Trận, Hoành Sơn Phái (chán nhất là ở cấp này)
 • 7x: Lâm Du Quan, Trường Giang Nguyên Đầu, Mê Cung Đại Tù Động.
 • 8x: Lưỡng Thủy Động, Lâm Du Quan, Dược Vương Động tầng 3, Thanh Khê Động, Mê Cung Sa Mạc.
 • 9x: Tiến Cúc Động, Dược Vương Động tầng 4, Xi Vưu Động.

Cách tăng điểm Ngũ Độc Giáo

 1. Cách tăng điểm Tiềm Năng:
  • Điểm Tiềm Năng LV1: Sức Mạnh 20, Sinh Khí 20, Thân Pháp 35, Nội Lực 25
  • Chơi Ngũ Độc kể cả theo Đao Pháp hay Chưởng Pháp đều không cần Thân Pháp và Nội Lực. Về việc tăng Sinh Khí hay Sức Mạnh thì tuỳ bạn lựa chọn. Bạn hảy xem thêm phía dưới để biết bao nhiêu Sức Mạnh là hợp lí.
  • Sức Mạnh: 5 điểm sẽ tăng 1 sát thương vật lí và cần để mặc đồ. Nên tăng đến dưới 260 (đủ để mặc ĐNG)
  • Sinh Khí: 1 điểm sẽ tăng 5 máu (HP). Tăng tất cả điểm còn lại vào máu
 2. Cách tăng điểm Kỹ Năng:
  • Hầu như tất cả các môn phái, nếu từ LV10 đến LV 30 mà đi theo đường Ngoại Công (Đao Pháp, Kiếm Pháp etc..) thì sẽ rất yếu. Muốn cày nhanh thì chỉ đi theo con đưởng nội công mà thôi. Huyết Đao Độc Sát cần 20 Nội Lực (mana) mà đánh yếu hơn rất nhiều so với Độc Sa Chưởng cần 10 Nội Lực.
  • Cấp 10 sau khi làm xong nhiệm vụ bạn tăng: 1 Độc Sa Chưởng, 1 Ngũ Độc Chưởng Pháp; điểm Kỹ Năng còn lại: 7
  • Từ cấp 11 đến 29 bạn chỉ tăng thêm vào Ngũ Độc Chưởng Pháp mà thôi. Ở cấp 20 sau khi làm xong nhiệm vụ bạn sẽ được học Xích Diệm Thực YênTạp Nam Dược Kinh nhưng không tăng.
  • Cấp 30 sau khi làm xong nhiệm vụ bạn tăng: 1 Vô Hình Độc, 1 Bách Độc Xuyên Tâm, va 6 Ngũ Độc Đao Pháp (điểm Kỹ Năng còn lại: 0). Vô Hình ĐộcBách Độc Xuyên Tâm là hai chiêu cực kì lợi hại của Ngũ Độc. Cả hai chiêu đều rất khoẻ và tốn ít mana, Vô Hình Độc 0 mana và LV1 Bách Độc Xuyên Tâm 10 mana. Từ lúc này bạn có thể kết hợp Bách Độch xuyên Tâm và Vô Hình Độc để cày và PK.
  • Từ cấp 31 đến 40 bạn tăng Ngũ Độc Đao Pháp lên 15 và sau khi làm xong nhiệm vụ bạn tăng: 1 Vạn Độc Thực Tâm (điểm Kỹ Năng còn lại: 0); chiêu này tuy tốn 40 mana ở cấp 1 nhưng sẽ tăng thời gian trúng độc lên gấp đôi. Chủ yếu dùng để PK
  • Từ cấp 41 đến 49 bạn tăng Ngũ Độc Đao Pháp lên 20 và Bách Độc Xuyên Tâm lên 5.
  • Cấp 50 sau khi làm xong nhiệm vụ bạn tăng: 1 Xuyên Tâm Độc Thích, chiêu này cũng dùng để PK là chủ yếu, kết hợp với Vô Hỉnh ĐộcVạn Độc Thực Tâm sẻ rất khoẻ. Từ cấp 51 đến 59 bạn tăng Bách Độc Xuyên Tâm lên 14.
  • Cấp 60 sau khi làm xong nhiệm vụ bạn tăng: 1 Ngũ Độc Kì Kinh và tiếp tục tăng đến 30 khi tới cấp 89. Chiêu trấn phái này rất khoẻ. Học cái này sẽ làm Bách Độc Xuyên TâmVô Hình Độc đều khoẻ lên.

5 thoughts on “Võ lâm truyền kỳ – Ngũ Độc”

 1. Tăng 1 điểm Vạn Độc Thực Tâm và 1 Điểm Xuyên Tâm Độc Thích thì Pk bằng kiểu j:<

 2. bây giờ ai còn tăng điểm như thế này nữa. sách vở max, đồ thì toàn đồ kinh khủng, kỹ năng vốn có có thể lên đên 4…. Đi đảo tảy tủy thì dể như di uống trà đá ở HN. Bây giờ chủ yếu là biến thái, có 2 loại biến thái, max sinh khí (máu có thể từ 6k->8k tùy đồ BK + mấy) loại này bây giờ hơi ít vì Vô Hình Độc không còn độc nữa và 5 độc không shock dame nữa, loại 2 là max sức mạnh, loại này lực tay thì thôi rồi dame cũng to tổ bố tăng loại này thì thường là đồ BK +6 trở lên để kiếm máu của đồ BK (chắc cũng phải được 5k)

 3. cam on anh da chi giao,nhung em muon hoi em di duong chuong o cap 90 tay tuy roi jo ko bit tang nhu the nao het.nho anh chi giao dum

 4. Xin giúp nhé
  Lên Vũ di sơn làm sao đến tiếp được 145/183, vì lên đến đó thì hết đường rồi
  Cám ơn

 5. Giúp làm nhiệm vụ 30 nhé.
  Tại sao đến 145/183 không được vì nó không có trên bản đồ của vũ di sơn.
  Cám ơn nhé

Comments are closed.