Tối ưu url và nội dung

Ngay từ đầu tớ đã không chú trọng vào vấn đề tối ưu các liên kết và máy tìm kiếm, chính vì thế lượng url không truy cập được là rất lớn do các liên kết này được tạo ra từ các tiêu đề tiếng Việt – tuy vậy nó lại truy cập tốt với Firefox v3 do trình duyệt này hỗ trợ định dạng liên kết unicode. Trong thời gian vừa qua cũng ít có bài viết do tớ đang sửa đổi lại toàn bộ cấu trúc của liên kết sao cho dễ sử dụng nhất, trong thời gian này nếu bạn nào truy cập vào mà thấy báo không tìm kiếm thì xin hãy làm một động tác đơn giản là xoá bỏ toàn bộ các kí tự sau id của bài viết, chẳng hạn bạn vào 1 liên kết http://www.narga.net/480/[email protected]##$%$%&%$ tất nhiên sẽ nhận được một trang báo không tìm thấy, để vào đúng trang cần tìm bạn chỉ cần xoá bỏ hết các kí tự sau số 480 – là id của bài viết

Cấu trúc hiện tại của hệ thống liên kết trên Narga.Net: http://www.narga.net//{tên bài viết}/

Tớ rất lấy làm tiếc về sự bất tiện này! Vấn đề này đang được xử lý triệt để.

4 thoughts on “Tối ưu url và nội dung”

Comments are closed.