Giảm bớt một dịch vụ thống kê Website

Có rất nhiều dịch vụ thống kê Website miễn phí và dễ dùng nhưng đi đôi với sự hấp dẫn này là những phiền nhiễu không đáng có, chính những vấn đề này khiến một dịch vụ hay lúc đầu trở sự khó chịu của người dùng vì đã lỡ sử dụng rồi mà bỏ đi thì tiếc cơ sở dữ liệu đã sử dụng bao lâu nay. Kể từ 0h ngày 22-11-2008 tớ quyết định remove code của Motigo Stats một dịch vụ mà tớ đã gắn bó từ năm 2003 mặc dù đôi lúc khi nâng cấp phiên bản giao diện mới mà quên gắn mã thống kê vào:

[sourcecode language=”html”]
<!– Begin Motigo Webstats counter code –>
<!– Title: [:: Narga Labs. ::] –>
<!– URL: http://www.narga.net/ –>
<!– Begin Motigo Webstats counter code –>
<a id="mwsxxxxxxx" href="http://webstats.motigo.com/">
<img width="18" height="18" border="0" alt="Free counter and web stats" src="http://m1.webstats.motigo.com/n.gif?id=ACKlYwk2vEaJ78x5hFzsmhOsZnPQ" /></a>
<script src="http://m1.webstats.motigo.com/c.js?id=xxxxxxx" type="text/javascript"></script>
<!– End Motigo Webstats counter code –>[/sourcecode]

Kể từ ngày hôm nay đoạn mã trên không còn được sử dụng nữa, dù có đôi chút tiếc nuối nhưng những gì nó gây ra khi người dùng truy cập là không thể chấp nhận được, x( tớ sử dụng Firefox là trình duyệt mặc định nên không thể phát hiện việc Motigo gắn quảng cáo vào site như thế nào và từ bao giờ hơn nữa dù đã nghe một vài report về vấn đề này nhưng khi kiểm tra lại không thấy (vì xài Firefox) :-??
Đang thử Yahoo Web Analytics và sẽ viết một bài đánh giá sau khi sử dụng trong 1 tháng, hiện tớ dùng đồng thời Google AnalyticsWordPress.com Stats 🙂