Tắt tính năng quản lý phiên bản của bài viết trên WordPress

Tắt tính năng quản lý phiên bản của bài viết trên WordPress


Từ phiên bản 2.6 trở đi có một tính năng mới trong WordPress cho phép người viết kiểm soát những thay đổi của việc biên soạn nội dung, tính năng này theo tớ thấy khá hữu ích đối với làm việc nhóm, nhiều người cùng biên soạn nội dung tuy nhiên đối với người dùng cá nhân hay đơn thuần chỉ là viết blog thì tính năng này hầu như không cần thiết nếu không muốn nói là khá khó chịu vì một bài viết của bạn sẽ được lưu rất rất nhiều lần trong CSDL tùy thuộc vào số lần thay đổi chỉnh sửa của bạn lên bài viết này vì vậy khiến CSDL của bạn phình to nhanh chóng, hậu quả là Website hoạt động ì ạch, backup + restore database khó khăn, query mất nhiều thời gian và Server Resource ~X(
Để vô hiệu hóa tính năng này chỉ cần thêm đoạn code sau vào file wp-config.php:
[sourcecode language=”SQL”]define(’WP_POST_REVISIONS’, false);[/sourcecode]
hoặc đơn giản hơn bạn cần tải plugin Post Revision và kích hoạt là được, từ giờ về sau WordPress sẽ không lưu lại các thay đổi của bạn nữa 🙂
Còn một vấn đề nho nhỏ nữa là nếu bạn đã sử dụng WordPress 2.6 từ khá lâu rồi mà đến hôm nay bạn mới đọc được bài viết này thì để xóa toàn bộ các Revision có trong DB cần thực thi một query đơn giản sau: [sourcecode language=”SQL”]DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = ‘revision'[/sourcecode]
bạn chỉ cần chạy một lần duy nhất mà thôi, thật đơn giản phải không! Nào hãy bắt tay vào làm sạch WordPress của bạn đi thôi!:D/
Update 14.11.2008: Cập nhật query để xóa các thông tin về revision trong wp_term_relationships và wp_postmeta.