Nhận được CD OpenSolaris

Sau 20 ngày kể từ lúc đăng kí đã tớ đã nhận được OpenSolaris Live CD, rất gọn nhẹ, chỉ 1 thư gửi từ San Jose trong chứa 1 Live CD có cover khá trang nhã với màu trắng chủ đạo. Khi dùng thử bản Live CD thấy khá chậm, không nhận nổi phần cứng khá ghẻ của “cụ PC” mà Narga đang dùng, đặc biệt là không thấy được Card Màn hình GeForce 5200 Fx ;)) giao diện khá sáng, màu xanh vì dùng GNOME nên khá giống với Ubuntu và các Distro khác xài GNOME tuy nhiên lại không có phần Restart (hoặc tớ chưa tìm thấy) :p
Nói chung OpenSolaris cũng chỉ là một Linux Distro mà thôi là phiên bản mã nguồn mở sử dụng nhân Solaris UNIX, nên chắc rằng nó sẽ kế thừa những tính năng ưu việt của HDH Solaris UNIX tuy vậy chất lượng cần phải có thời gian để người dùng đánh giá. Cá nhân tớ chỉ cho 1/5 do khả năng nhận biết phần cứng còn kém, đặc biệt là các phần cứng cũ 😀

2 thoughts on “Nhận được CD OpenSolaris”

  1. Nói chung OpenSolaris cũng chỉ là một Linux Distro mà thôi,

    OpenSolaris sử dụng nhân Linux???

    Thanks

Comments are closed.