Tắt cảnh báo Unresponsive script của FireFox

Put off Firefox 1.5's "Unresponsive script" dialogue
Put off Firefox 1.5's "Unresponsive script" dialogue

Một trong những tính năng của FireFox là cảnh báo người dùng có một script đang thực thi hơn 5s bằng một pop-up:

Warning: Unresponsive script
A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.

Có nhiều Website yêu cầu nạp các đoạn script lần lượt để thực thi các tác vụ của người dùng hay yêu cầu của người dùng đang được thực hiên do tác vụ quá lớn, trong trường hợp này thì thông báo trên không có ý nghĩa cảnh báo mà chỉ gây khó chịu cho người dùng. Cách sau đây có thể tăng thời gian thực thi script trên trình duyêt:

  1. Nhập about:config trong thanh địa chỉ của Firefox
  2. Điền dom.max_script_run_time vào thanh tìm cấu hình.
  3. Thay đổi giá trị của nó theo ý bạn {mặc định là 5s, của tôi là 20s}
  4. Thử với Website của bạn!

Lưu ý: nếu bạn không hiểu nội dung bài viết này đang viết về cái gì thì xin đừng làm theovà tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn bị scam, virus, crash… do bắt chước cách làm này