The best employer

Có vẻ như đây là người tận tụy nhất với công việc, anh ta tận dụng từng phút để hoàn tất công việc ngay cả khi đang trong WC. Đáng tiếc là chúng ta không biết mặt ảnh

%d bloggers like this: