Một vài dự án nhỏ khi học code

Đây là một vài dự án nho nhỏ trong quá trình mình tự học code, nó không mới, không hữu dụng nhưng là một dấu mốc nhất định giúp mình tiến bộ. Hy vọng tương lai có nhiều phần mềm, apps tốt.
[toc]

CD Drive handler

Write on C#, so you must have .NET to run it completly. I compatible with .NET 1.0 and 2.0.
It has small feature:

  • Open and Close CD tray by double click on the application icon in system tray
  • Detect CD drive when it open then close as well

Can’t Do

  • If you have some CD drive, the application only hander the first drive
  • Still have hiddent Main Form, can view it by press Alt+Tab
Demo | Download

Digg Forward 1.0

Nếu bạn thường xuyên duyệt Digg để tìm kiếm thông tin bằng RSS Reader thì việc chuyển đến các trang được giới thiệu sẽ tốn khá nhiều công sau khi mở trang Digg và chọn tiếp link cần chuyển tới. Digg Forward là một script hỗ trợ viết dành cho FireFox có sử dụng GreaseMonkey giúp trình duyệt tự động chuyển đến link của trang được giới thiệu bằng cách lọc lấy link thông qua id=”title” sau đó replace url trên trình duyệt qua lệnh window.location

Forward you to target page and skip Digg Website when you browser Digg via Internet Browser and RSS Reader. Now you can click on the Digg feed link on your own feed reader, my script will bring you to target page and forget Digg intro page

Intall this script via UserScripts | Mirror 1 | Mirror 2
  • Userscripts was dead, the original url is: http://userscripts.org/scripts/show/7180/ for reference.

2 thoughts on “Một vài dự án nhỏ khi học code”

  1. :d sorry for late, it’s just 4.0 and I have a plan to make it in next year :)>-, are you waiting for Narga Guestbook 1.5? 😉

Comments are closed.