Narga v4.0 Final Released and more

Hơn một tuần không viết một cái gì cả, hehe rốt cục thì v4.0 cũng hoàn thành
Phiên bản bổ xung +n {n là tính năng thêm vào sau này b-)} sắp tới sẽ sử dụng AJAX trong phần lời bình, cụ thể là live preview và live posting, phần live preview đã xong nhưng lại có xung đột với bộ gõ tiếng việt vietuni do cả hai cái đều bắt sự kiện trong form bằng onKeyUp dẫn đến live preview hoạt động nhưng không gõ được tiếng việt, chưa tìm ra cách khắc phục vấn đề này

 • Code optimized 20%
 • Decrease time to load 36%
 • Using a new round corner box code {remove 26% output HTML code for render}
 • Vietnamese Input Methor in comment form
 • CSS rewrited for more compatible with populater browser as Opera, IE, FireFox
 • 100% valid XHTML 1.0 Transitional
 • Fixed layout for big screen resolution, two of my friends have a very very big LCD monitor and tell me about problem with screen resolution > 1280×1024 pixels

hehe cái ưng ý nhất chính là viết lại phần round corner box cho các entry, tương thích với phần lớn các trình duyệt hiện tại, ngay cả IE 5.0 :d/ giúp giảm khoảng 20% lượng mã HTML so với cái cũ kéo theo 22% mã HTML trên toàn site, cải thiện tốc độ hơn 30%, tớ kiểm tra cái này thông qua phần mở rộng Extended Statusbars của FireFox

Next work is recode the module guestbook for Xoops, I got 3-10 email per day request new functions or ask time for release next version. Sorry for all, now I take it then will be release in next week! Wait for me…

3 thoughts on “Narga v4.0 Final Released and more”

 1. good design :d, mình cũng muôn sưa lại site mà không có thời gian, định thêm chút ajax vào.

 2. Yeah look nice now :). No longer broken. U must have a lot of spare time. Wish me the same but ..

  anyway, happy easter… bless u
  Nigel

Comments are closed.