Sự cố nho nhỏ

Do vấn đề kỹ thuật phần cứng từ nhà cung cấp 1and1 cho nên trong 2 ngày 22-23 các bạn không thể truy cập được, mặt khác việc cập nhật DNS tương đối chậm chạp sau khi tớ quyết định chuyển sang host khác nên bị gián đoạn.
Chỉnh sửa một chút về giao diện

  • Thử nghiệm AJAX comment, tuy nhiên do script có dung lượng quá lớn khiến tốc độ truy cập giảm một cách nghiêm trọng cho nên tớ đã quyết định gỡ bỏ và sửa lại trong lần sau
  • Tối ưu và loại bỏ bớt các button images không cần thiết, thu gọn HTML sidebar để giảm kích thước trang chủ, sẽ còn một vài lần tối ưu nữa để loại bỏ các code thừa của phiên bản Beta để lại
  • Confirm code for comment cũng tạm thời chưa kích hoạt vì nó liên quan đến phần AJAX – comment đang dang dở, mặt khác có một lỗi nhỏ làm tất cả các comments có email phần cuối là @yahoo.com đều được chấp nhận :-ss
  • Đang suy nghĩ không biết có nên giữ lại phần shout box không vì mục này không cần thiết và ít người truy cập do sử dụng dịch vụ miễn phí từ Website khác