Sống thế nào khi là người có tuổi: 3 quên, 4 có, 5 không

Viết cho chính bản thân mình, sống thế nào khi thành người có tuổi.

Sống thế nào khi là người có tuổi: 3 quên, 4 có, 5 không
Sống thế nào khi là người có tuổi: 3 quên, 4 có, 5 không

3 QUÊN

Một quên mình tuổi đã già
Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
Hai là bệnh tật quên đi
Cuộc đời nó thế chuyện gì nhọc tâm
Ba quên thù hận cho xong
Ăn ngon ngủ kỷ để lòng thảnh thơi.

4 CÓ

Một nên có một gia đình
Vì không – homeless – người khinh lẽ thường
Hai cần phải có nhà riêng
Đói no cũng chẳng làm phiền dâu con
Ba là trương mục ngân hàng
Ít nhiều tiết kiệm sẽ an tuổi già
Ba cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

5 KHÔNG

Một không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con
Hai không nhận cháu để trông
Nhớ thì thăm hỏi bà ông, cháu mừng
Ba không cố gắng ở chung
Tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh đâu
Bốn không từ chối yêu cầu
Ít nhiều quà cáp con, dâu cho mình
Năm không can thiệp nhiệt tình
Đời tư hay việc riêng mình của con.