Nhắc lại về thay đổi domain và liên kết feed

Như các bạn đã từng biết, domain narga.net chuyển đổi cho một chủ sở hữu khác, tất nhiên là tớ có tham gia dự án của họ, vì vậy blog của mình chuyển về narga.org, địa chỉ feed mới là:

Website: www.narga.org
Feed URI: http://feeds.feedburner.com/mrnarga

Việc thay đổi này sẽ gián đoạn và mình sẽ mất một lượng rất lớn các visitor, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nội dung trong thời gian tới của website này sẽ đi sâu về hệ điều hành Ubuntu, Symbian 60 v3, WordPress và Blackberry.

1 thought on “Nhắc lại về thay đổi domain và liên kết feed”

  1. em làm logo cho bác rồi, rãnh rỗi qua nghía chút nhá !

Comments are closed.