Kiếm đủ tiền

Kiếm đủ tiền để sống một cuộc sống thoải mái và có trách nhiệm với tiền của bạn luôn là một điều tốt. Nhưng, nếu bạn để nó hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của bạn, thì bạn đang bỏ lỡ rất nhiều những trải nghiệm tuyệt vời mà tiền không thể mua được.
narga a.k.a Nguyễn Đình Quân