Với 2 ổ cứng dung lượng tổng cộng 60GB không phải là ít mà cũng chẳng nhiều, mất 10GB cho Mac on Intel PC nên còn 50GB, thư mục Multimedia còn khoảng 30GB = 1 HDD khiến cho việc lưu trữ gặp rất nhiều khó khăn mặc dù đã burn ra đĩa tổng cộng 27,4GB Dragon Ball + 57,7GB Dragon Ball Z, hiện tại đang tải tiếp Dragon Ball GT nên rất lúng túng trong việc sắp xếp. Tớ quyết định tải lên gần như toàn bộ nhạc của mình:

Liệu còn dịch vụ nào tốt hơn chăng