Firefox Secrets

Firefox’s Calculator

JS Console Calculator
JS Console Calculator

Mozilla Firefox’s JavaScript Console can be used as a calculator. Open up the JavaScript Console (Tools>JavaScript Console) and press the messages tab, and in the input box type in your sum, such as 1+2 or 10/2 or even 7738/4*884. Don’t use an = sign. To find your answer press evaluate. In the box below, you’ll see your answer. This saves having to install any extensions or pressing the Start button!

Lưu thông tin đăng nhập với FireFox cho những site cứng đầu
Tính năng AutoSave Password của FireFox rất hữu dụng tuy nhiên khi duyệt Web bạn vẫn gặp phải những site cứng đầu không cho phép bạn lưu thông tin đăng nhập tiêu biểu là chú Yahoo MailHotMail Thực ra vì chính sách bảo mật của cũng là vì an toàn cho bạn nên họ đã yêu cầu tắt tính năng ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn, chính vì vậy khi bạn điền thông tin và bấm Enter để đăng nhập vào, trình duyệt không hề hỏi bạn có cần lưu lại thông tin để lần sau có thể sử dụng được. Bạn là người duy nhất sử dụng máy tính, thì sự hỗ trợ này đôi khi khiến bạn bực mình vì phải thực hiện các thao tác lặp lại không mong muốn.
Vậy liệu FireFox có thể lưu lại các thông tin đăng nhập của bạn trên những Website cứng đầu?, làm được đấy!, như thế nào à chúng ta cùng xem nhé!
Rất nhiều Website giống như Yahoo Mail và HotMail có đưa một đoạn mã lệnh nhỏ vào trong trường form: autocomplete=”off”, khi trình duyệt của bạn đọc được thông tin này thì nó sẽ tự hiểu là các form trong trang này sẽ được bỏ qua khi bạn nhập thông tin và gửi đến máy chủ yêu cầu thực thi
Để giải quyết vấn đề này có 2 cách:

  • Sửa lại cấu hình FireFox thông qua lệnh about:config để nó tiếp tục lưu thông tin tại các site nói trên
  • Can thiệp vào cache của trình duyệt, tạm thời loại bỏ đoạn mã autocomplete=”off” trong phiên làm việc hiện thời. – Cách này khả thi hơn vì dễ làm và đơn giản . <a href="javascript:(function(){var ca,cea,cs,df,dfe,i,j,x,y;function n(i,what){return i+%22 %22+what+((i==1)?%22%22:%22s%22)}ca=cea=cs=0;df=document.forms;for(i=0;i<df.length;++i){x=df[i];dfe=x.elements;if(x.onsubmit){x.onsubmit=%22%22;++cs;}if(x.attributes[%22autocomplete%22]){x.attributes[%22autocomplete%22].value=%22on%22;++ca;}for(j=0;jBấm vào đây để lấy bookmarklet này