Bài văn bất hủ

Hic không ngờ bây giờ mà vẫn có những bài văn như thế nào đủ biết nền giáo dục như thế nào, cho dù không biết có thật không nhưng bản thân hệ thống đào tạo của VN dở như thế nào cũng không cần phải bàn thêm nữa
Bấm vào hình để xem đầy đủ hơn!