Zoho Writer hỗ trợ làm việc ngoại tuyến

Zoho Office Suite
Zoho Office Suite

Bộ công cụ soạn thảo văn bản trực tuyết Zoho Writer đã hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến thông qua phần mềm Google Gears từ tháng 08/2007 chỉ với duy nhất tính năng xem lại các tài liệu mà thôi.

 

Kể từ ngày 25/11/2007 người dùng có thể chỉnh sửa tài liệu của mình như đang làm việc bình thường nếu bị ngắt mạng, đương nhiên trước khi bạn muốn sử dụng tính năng mới này bạn cần có bộ Google Gears trước đã sau đó mới có thể sử dụng Zoho Writer như là một ứng dụng hệ thống thông thường: xem, sửa tài liệu ngoại tuyến giống trên máy tính cá nhân.

Zoho Offline Download Count
Zoho Offline Download Count

Bằng việc thêm vào trình đơn của Zoho Writer tùy chọn “offline” để kích hoạt chế độ ngoại tuyến. Sau đó Zoho sẽ tự động tại 15 tài liệu gần nhất xuống, số lượng này có thể tăng lên đến 25 nếu bạn muốn, với số tài liệu như vậy là vừa đủ đối với người dùng thông thường cho dù nó khiến cho tính năng ngoại tuyến không được trọn vẹn do người dùng thường có xu hướng truy cập vào nhiều tài liệu khác nhau. Bản thân tôi cũng là người thường xuyên cày xới đống tài liệu của mình mỗi khi làm việc.
Ở chế độ ngoại tuyến bạn vẫn sử dụng được một số tính năng mới như khả năng phân trang nhưng hơn một nửa các tiện ích khác lại không làm việc, điển hình như khả năng ghi chú, các biểu tượng cảm xúc… trong đó khả năng ghi chú tài liệu thực sự có ích đối với mỗi người dùng văn phòng trước khi bạn cập nhật phiên bản tài liệu mới ngay khi kết nối lại vào mạng. Hy vọng những tính năng như vậy có thể làm việc tốt ở chế độ ngoại tuyến trong phiên bản tiếp theo

Google Gears
Google Gears

Cuộc chiến công nghệ hỗ trợ các ứng dụng nền Web có thể hoạt động ngoại tuyến khá quyết liệt giữa 2 ông lớn Google Microsoft với hai sản phẩm khác nhau là Google GearsSync Framework, các công ty khác mau chóng bị cuốn vào vòng xoáy này như là một tất yếu của việc ứng dụng các công nghệ mới, Zoho đã chọn Google Gears cho sản phẩm của mình vì vậy chúng ta sẽ chờ đợi một ứng dụng nền Web khác sẽ tận dụng hết tính ưu việt của Sync Framework như là một đối trọng cho sự kiện này. Cho dù thế nào thì người dùng cuối như chúng ta vẫn được lợi!

 

Mashable