Dưới đây là 2 đoạn clip về những cú ngã trong thể thao

Bóng đá – Nhưng pha ngã như đùa

Thể thao ngoài trời