Thêm Ma.gnolia vào trình đơn Sendto của FeedDemon

Thêm Ma.gnolia vào trình đơn Sendto của FeedDemon
Thêm Ma.gnolia vào trình đơn Sendto của FeedDemon

FeedDemon là một chương trình đọc tin RSS thật sự tốt, tớ đã mua một bản để dùng bên cạnh đó vẫn sử dụng song song Greatnews, không như những người khác lưu các chỉ mục URL bằng Del.icio.us tớ lưu trữ chúng trên Ma.gnolia vì lý do nào thì sau này sẽ nói trong một bài viết so sánh các dịch vụ lưu trữ URL trực tuyến. Mặc định FeedDemon chỉ cho bạn lưu vào Del.icio.us, để có thể chọn Ma.gnolia từ trình đơn Sendto bạn có thể làm theo các bước sau:

 

  • Tạo một file magnolia.xml với nội dung http://ma.gnolia.com/bookmarklet/add?url={url}&title={title}” />
  • Lưu nó vào thư mục C:Program FilesFeedDemonDataSendTo, có thể đường dẫn đến thư mục cài đặt của bạn sẽ khác.

Từ nay bạn có thể gửi liên kết đến FeedDemon rồi đấy! 🙂