Tạm ngừng viết bài trong 3 tháng

Vì một số lý do cá nhân nên blog này sẽ tiếp tục vào đầu tháng 1 năm 2007, hiện tại đang có rất nhiều bài viết và chủ đề mới trong Draft và những thứ rất độc ở Premium Content nhưng đành phải gác lại.
Những nội dung sẽ tiếp tục khi tôi online trở lại:

  • Chuyên sâu về Web Standard và AJAX
  • Mac OS trên nền PC
  • Mở thêm hệ thống chia sẻ tài nguyên hoàn toàn khác biệt

Byebye
P/S: tự dưng thấy có một chú stolen hàng loạt các topics xuất hiện trong refer và trackback

1 thought on “Tạm ngừng viết bài trong 3 tháng”

Comments are closed.