Kí hiệu tên xe hơi (oto)

Các chữ cái đặc biệt trong kí hiệu tên xe hơi (xe oto) ở Việt Nam

Đôi khi trên đường, bạn gặp 2 hay nhiều xe oto giống nhau gần như hoàn toàn nhưng chỉ khác nhau đôi chút về kí hiệu tên. Vậy chúng có gì đặc biệt nhỉ.
Dưới đây là một số thông tin về mã, kí hiệu xe hơi (oto) ở Việt Nam để mọi người tham khảo, nó không phải toàn bộ nhưng là của các hãng xe thường gặp.

Đọc tiếp→