Ranh ngôn, Chế ngữ

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, hãy cứ mạnh dạn mà tắt chuông báo thức đi. :v
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga

Khi thế giới được hình thành, Thượng đế đã quyết định tạo ra một đất nước xinh đẹp nhất quả đất, và đưa tất cả những gì tốt lành nhất vào đất nước ấy. Thượng đế gọi vùng đất ấy là Việt Nam.
Nhưng để tất cả nước khác không cảm thấy thiệt thòi, ngài đã quyết định tạo ra người Việt Nam. O.o
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga

Một trong những tính cách nổi bật nhất của người Việt đó là
+ Nghe một nửa!
+ Hiểu một phần tư
+ Kể cho người khác gấp đôi O.o
Nguyễn Đình Quân a.k.a narga