Mực bút máy mới của Sailor – Phiên bản đặc biệt

Vào khoảng trung tuần tháng 3 này, Sailor giới thiệu ra thị trường 8 màu mực mới dưới dạng phiên bản đặc biệt. Bao gồm các màu:

  • (時雨 – Shigure – Mưa đông
  • 山鳥 – Yama-dori – Sơn điểu
  • 奥山 – Oku-yama – Nội Sơn
  • 常盤松 – Tokiwa-matsu – Tùng Diệp
  • 匂菫 – Nioi-sumire – Hương Hoa
  • 海松藍 – Miru-ai – Thâm Hải
  • 蒼天 – Sou-ten – Thiên Thanh
  • 土用 – Do-you – Thổ dụng: Là các ngày cách (lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông) 18 ngày. 17/1, 17/4, 20/7, 20/10

Đọc tiếp→