Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ - American English

Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Hiện tại, tôi đang quay trở lại với tiếng Anh cho một số dự án đang triển khai. Trong quá trình học, có một số quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ (American English) khác biệt với tiếng Anh – Anh mà bình thường chúng ta vẫn được học. Tôi sẽ ghi chép tại bài viết này để lưu lại hoặc để bạn nào cần có thể tham khảo. (Nội dung bài viết sẽ được cập nhật khi có nội dung mới).

Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ - American English
Quy tắc phát âm tiếng Anh Mỹ – American English

Đọc tiếp→