Windows Command Prompt

Khôi phục lỗi mất thông tin khởi động của UEFI Partition trên Windows 8+

Lỗi mất thông tin khởi động của Windows khiến bạn không thể thởi động vào hệ thống, thậm chí nó còn báo rằng chưa cài đặt hệ điều hành nào cả. Vấn đề này phần lớn xảy ra khi bạn cài thêm một hệ điều hành khác ghi đè thông tin khởi động hoặc xóa bỏ nó khiến cho không thể khởi động vào Windows nữa. Trong nhiều trường hợp, người dùng chỉ còn cách cài đặt mới lại Windows để tiếp tục sử dụng, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể khôi phục lại các thông tin này mà không cần phải cài lại.

Đọc tiếp→