Nautilus trên Arch Linux: Sắp xếp danh sách tên tập tin theo bảng chữ cái

Nautilus trên Arch Linux khi liệt kê danh sách các tập tin theo tên thì có một điều rất đặc biệt là nó sẽ liệt kê theo bảng chữ cái nhưng phân biệt chữ hoa và chữ thường. Cụ thể là:

  • Apple
  • Bieu thuc
  • Computer
  • an toan giao thong
  • bien ban kiem tra

thay vì

  • an toan giao thong
  • Apple
  • bien ban kiem tra
  • Bieu thuc
  • Computer

điều này hoàn toàn không xảy ra trên Ubuntu hoặc các bản phân phối khác dùng GNOME. Qua tìm hiểu mới biết

Danh sách tập tin theo bảng chữ cái của Nautilus trên ArchLinux
Danh sách tập tin theo bảng chữ cái của Nautilus trên Arch Linux
Nautilus đọc thiết lập về Định dạng đơn vị địa lý (LOCALE) trong /etc/locale.conf để tiến hành sắp xếp các tập tin.
Để Nautilus liệt kê danh sách tập tin theo bảng chữ cái thay vì phân biệt chữ hoa và chữ thường bằng cách loại bỏ khai báo định dạng địa phương vào thiết lập sau trong /etc/locale.conf:

export LC_COLLATE="C"

Đơn giản là thêm dấu # vào trước tùy chọn này, Ta thêm vào tham số vi_VN.utf8 sau đó khởi động lại hệ thống, từ sau Nautilus sẽ hiển thị danh sách tập tin đúng theo bảng chữ cái mà không phân biệt chữ hoa và chữ thường nữa.