V4.0 được sử dụng khoảng 8 tháng, về màu sắc và chuẩn thì chủ yếu theo ý thích chứ không gò bó , tính đến thời điểm này có 258 email đề nghị share và như những lần trước khi chuyển sang layout mới tớ sẽ public theme cũ
v5.0

  • 3 collumes
  • little ajax
  • light color base on white, milk, grey, green
  • standart and accessibility

Content

  • personal blog
  • web dev, small application..
  • .Mac on PC

v5.0 sẽ thay đổi hoàn toàn về phong cách thiết kế từ trước đến giờ , tuy vậy vì công việc cá nhân nên dự án này sẽ tương đối chậm, dù vậy tớ vẫn quyết định public v4.0 trong tháng tới vì còn phải tối ưu lại code do nó đang ở giai đoạn 4.5