Một vài thuật ngữ thường gặp!

Thỉnh thoảng tôi có gặp một số từ chuyên môn khi đọc một tài liệu hay bài báo nào đó mà không rõ lắm về ý biểu đạt của nó, mất công tìm hiểu khá lâu mà không có rồi vô tình bất chợt hiểu ra. Tự nghĩ rằng cũng có người giống như mình nên viết bài này, hy vọng nó hữu ích. Nội dung sẽ cập nhật dần vì không phải ngồi một lúc là viết ra được , những từ được đánh dấu màu hy vọng một ai đó giải thích dùm

  • nightly builds: người ta check in and out files từ chung một server, rồi compile mỗi đêm (nightly builds) sáng hôm sau hè nhau sửa lỗi rồi code tiếp hiểu vậy cũng được nhưng không có nghĩa là đêm nào cũng build. Nó có nghĩa là phiên bản re-build cuối cùng để giúp cho ai có lòng tốt đem về chạy thử vào thông báo lỗi nếu có!
  • trackback và ping: được sử dụng trong WordPress cũng như trong thế giới blog có nghĩa là các bài viết sẽ được chỉ mục tại các website khác cũng sử dụng WordPress.
  • aka: aka = as know as = aka = as know as = cũng có tên khác là
  • k.s (kill stealing): giết tranh quái vật, từ này thường dùng trong các game online, khi nói k.s nghĩa là bạn đang giết tranh một hay nhiều quái vật khi chơi

6 thoughts on “Một vài thuật ngữ thường gặp!”

  1. nightly builds hiểu vậy cũng được nhưng không có nghĩa là đêm nào cũng build. Nó có nghĩa là phiên bản re-build cuối cùng để giúp cho ai có lòng tốt đem về chạy thử vào thông báo lỗi nếu có.
    trackback & ping trong WordPress có nghĩa là các Posts sẽ được chỉ mục tại các website khác cũng sử dụng WordPress.

  2. “người ta check in and out files từ chung một server, rồi compile mỗi đêm (nightly builds)…”

    Nightly builds thường được tự động hóa, chứ “người ta” không cần làm việc này 🙂

Comments are closed.