Thông thường, khi cài đặt gói ibus-unikey để gõ tiếng việt trên hệ thống thì theo mặc định gói ibus-qt không được cài đặt cùng, để gõ được tiếng việt trong các ứng dụng sử dụng Qt/KDE (gọi tắt là các ứng dụng Qt) thì ngoài việc cài đặt thêm gói ibus-qt nói trên, bạn cần cấu hình bộ nhập liệu mặc định trên Qt bằng cách:

  • Chạy thiết lập cấu hình cho Qt với lệnh qtconfig
  • Chuyển đến thẻ Interface, trong mục Default Input Method chọn ibus sau đó đóng phần thiết lập cấu hình này.

Như vậy từ giờ trở đi các bộ gõ (nhập liệu ngôn ngữ) họ ibus sẽ hoạt động bình thường trên các ứng dụng Qt, tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như không thể gõ tiếng việt, thậm chí là chuyển bộ gõ trong Libre Office phiên bản từ 3.5.4 trở lên, để khắc phục nó ta cần khai báo ibus hoạt động như một dịch vụ bằng cách thêm các dòng sau vào tập tin ~/.bashrc~/.xprofile /etc/profile bởi vì hệ thống sẽ nạp tập tin này vào trước, hơn nữa sẽ có tác dụng trên toàn hệ thống thay vì chỉ với tài khoản người dùng hiện tại.

export XMODIFIERS="@im=ibus"
export GTK_IM_MODULE="ibus"
export QT4_IM_MODULE="ibus"
export QT_IM_MODULE="ibus"

Thảo luận thêm về vấn đề này tại diễn đàn