Hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi nha

Hay là mình cứ bất chấp hết, ăn như heo đi nha

1, 2, 3, 5 – Ta có bỏ sót bữa nào hông?

Ăn thôi mà cũng mệt 😀