Forum Matrix và SIDB

Forum Matrix cho phép bạn so sánh các phần mềm phổ biến hiện nay dùng để tạo lập diễn đàn bao gồm cả các phần mềm thương mại tiêu biểu. Phần bên phải cho phép bạn chọn tất cả hay so sánh riêng 2 loại diễn đàn khác nhau, mình so sánh thử Burning BoardvBulletin cho thấy sự khác biệt một cách rõ ràng các tính năng chính, tuy nhiên không hiểu sao có nhiều tính năng mà Burning Board không được cập nhật để so sánh một cách cụ thể, chẳng hạn tạo các diễn đàn con thì Burning Board không thấy thông tin. Cái này có Life-time license nên mơi thắc mắc nhiều
Software Internet Database tương tự như Internet Movie Database nhằm mục đích thống kê, đánh giá các phần mềm hiện có trên thế giới. Về cơ bản nó giống như một quyển từ điển tra cứu thông tin, Website này hứa hẹn một tương lai khác tốt về sau này khi CSDL trở nên tương đối đầy đủ.