Em lạy các thánh

Con lạy 8 phương trời

con lạy 10 phương đất,

con lạy từ thằng đần nhất

cho đến thằng thông minh,

lạy từ khoa thần kinh

lạy xuyên sang nhà xác,

con lạy cả bãi rác

đến Bản Lác Mai Châu,

Em lạy các thánh
Em lạy các thánh

con lạy chim bồ câu

lạy thêm ông chim chích,

con vừa lạy cái phích

lại vừa lạy nồi cơm,

con lạy cả máy bơm

đến đống rơm vàng óng,

lạy mấy anh đá bóng,

bình nước nóng nhà con,

lạy trẻ con lon ton

đến cụ già tập tễnh,

lạy đủ loại ông kễnh

lạy tất cả các kênh,

lạy từ Phnôm Pênh

con lạy sang Băng-cốc,

vừa lạy vừa thở dốc

con lạy cái xà ngang,

lạy từ thằng lang thang

con lạy anh giám đốc,

lại lạy anh soái cốc

cho đến anh soái ca,

lạy hẳn từ nhà ga

lạy sang Tân Sân Nhất,

lạy từ sữa nguyên chất

cho đến giò hàn the,

lạy nguyên cả bụi tre

con lạy sang bụi chuối,

lạy không đầu không cuối

con mới lạy đến đây,

lạy đủ mọi loại cây

con lạy dây trang sức,

lạy đến lúc hết sức

con xin phép nghỉ ngơi,

lại lạy đến hụt hơi

con lạy luôn dấu chấm.

Lạy nhiều sợ bị cấm

con lạy nốt phát thôi,

từ từ con lấy hơi con

lạy sang các cụ,

lạy nguyên cả vũ trụ

lạy tất cả mọi nơi,

con lạy đất lạy giời …..

Thánh “Ngu” ăn gì để con cúng ạ!