Đi thì cũng lâu rồi, ăn cũng được nửa chỗ này, giờ rảnh rảnh post lên thôi. Bạn ăn được bao nhiêu rồi?

Mỳ Quảng Bà Vị

Mỳ Quảng Bà Vị

Bánh Mỳ bà Bé

Bánh Mỳ bà Bé

Bánh Xèo Bà Dưỡng

Bánh Xèo Bà Dưỡng

Bánh Bèo bà Bé

Bánh Bèo bà Bé

Bánh canh bà Bé

Bánh canh bà Bé

Bánh mỳ Ông Tý

Bánh mỳ Ông Tý

Hải sản Bà Thôi

Hải sản Bà Thôi

Bún chả cá Hờn

Bún chả cá Hờn

Mì Quảng Bà Mua

Mì Quảng Bà Mua

Mì Quảng Bà Ngân

Mì Quảng Bà Ngân

Bún Bò Bà Diệu

Bún Bò Bà Diệu

Bún Thịt nướng Bà Trai

Bún Thịt nướng Bà Trai

Bún Chả cá Bà Lữ

Bún Chả cá Bà Lữ

Bún Chả cá Bà Phiến

Bún Chả cá Bà Phiến

Bánh Tráng Thịt Heo Bà Hường

v

Tráng Kẹp Bà Tý

Tráng Kẹp Bà Tý

Cơm Tấm Bà Lang

Cơm Tấm Bà Lang

Bún mắm Bà Cúc

Bún mắm Bà Cúc