Đi Đà Nẵng, Bạn ăn được gì?

Đi thì cũng lâu rồi, ăn cũng được nửa chỗ này, giờ rảnh rảnh post lên thôi. Bạn ăn được bao nhiêu rồi?

Mỳ Quảng Bà Vị
Mỳ Quảng Bà Vị
Bánh Mỳ bà Bé
Bánh Mỳ bà Bé
Bánh Xèo Bà Dưỡng
Bánh Xèo Bà Dưỡng
Bánh Bèo bà Bé
Bánh Bèo bà Bé
Bánh canh bà Bé
Bánh canh bà Bé
Bánh mỳ Ông Tý
Bánh mỳ Ông Tý
Hải sản Bà Thôi
Hải sản Bà Thôi
Bún chả cá Hờn
Bún chả cá Hờn
Mì Quảng Bà Mua
Mì Quảng Bà Mua
Mì Quảng Bà Ngân
Mì Quảng Bà Ngân
Bún Bò Bà Diệu
Bún Bò Bà Diệu
Bún Thịt nướng Bà Trai
Bún Thịt nướng Bà Trai
Bún Chả cá Bà Lữ
Bún Chả cá Bà Lữ
Bún Chả cá Bà Phiến
Bún Chả cá Bà Phiến
Bánh Tráng Thịt Heo Bà Hường
v
Tráng Kẹp Bà Tý
Tráng Kẹp Bà Tý
Cơm Tấm Bà Lang
Cơm Tấm Bà Lang
Bún mắm Bà Cúc
Bún mắm Bà Cúc