Gì mà ấp úng thế
Sao mà mày cứ run lập cập thế, có gì thì nói nhanh đi để tao còn đi với con hàng của tao bây giờ! x(
Với em yêu
Và 2h sau là thế này đây! >:”>