WordPress là một trong những phần mềm xuất bản nội dung (public software) phổ biến được viết trên ngôn ngữ PHP và sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài trước, bạn đã biết được cách cài đặt một máy chủ LAMP trên hệ điều hành Ubuntu, trong bài viết này, bạn sẽ biết cách làm sao cài đặt được WordPress hoạt động trên máy chủ LAMP giống như trên các máy chủ thương mại để có thể thử nghiệm hay xây dựng một dự án cá nhân như viết một phần mở rộng, thiết kế, tùy biến giao diện…
Không giống như việc cài đặt và cập nhật WordPress trên các máy chủ thương mại đó là tải về từ trang chủ của nhà phát triển rồi tải lên máy chủ của bạn hoặc cài đặt qua các phần mềm hỗ trợ của nhà cung cấp, WordPress trên Ubuntu được đóng gói và có sẵn trên máy chủ phân phối.

1. Cài đặt WordPress

Để cài đăt bạn chỉ cần một dòng lệnh để hệ thống tự động tự động tải về cài đặt trên máy bạn:

sudo apt-get install wordpress php5-gd curl

Cụ thể như sau:

  • Lệnh cài đặt sudo apt-get install
  • Gói WordPress trên máy chủ: wordpress
  • Gói xử lý đồ họa php5-gd và gói kết nối lấy nội dung từ máy chủ – máy chủ curl

Giống như các gói cài đặt khác, WordPress được cài đặt vào thư mục /usr/share/ vì vậy để nó hoạt động và truy cập được bạn cần ánh xạ toàn bộ nội dung thư mục này vào thư mục nội dung của máy chủ LAMP

sudo ln -s /usr/share/wordpress /var/www/wordpress

Kể từ giờ, bạn có thể dễ dàng thay đổi theo ý bạn toàn bộ nội dung trong /usr/share/wordpress và máy chủ LAMP tự động nhận biết để trả về kết quả như bạn muốn ra trình duyệt.
Wordpress được cài đặt như một gói phần mềm trên hệ thống nên cách cài đặt cũng đơn giản hơn, thay vì chỉnh sửa nội dung của wp-config.php bạn có thể cài đặt chỉ bằng một lệnh sau mà không cần quan tâm đến bất cứ thông tin nào của máy chủ LAMP đang hoạt động:

sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress localhost

Hệ thống sẽ tự động tại một hệ cơ sở dữ liệu mới (database) cho wordpress và tự cấu hình nó để hoạt động. Nếu bạn muốn hệ thống tự động cài đặt trên một máy chủ được cấu hình trước (Virtual Host) thì chỉ cần thêm địa chỉ vào đằng sau

sudo bash /usr/share/doc/wordpress/examples/setup-mysql -n wordpress wordpress.mydomain.org

Như vậy, WordPress đã được cài đặt hoàn chỉnh, bạn truy cập vào http://localhost/wordpress để khai báo thông tin của tài khoản quản trị.

Khai báo thông tin tài khoản quản trị cho WordPress

Khai báo thông tin tài khoản quản trị cho WordPress

2. Khắc phục vấn đền khó cập nhật WordPress

WordPress được cài đặt như một gói trên hệ thống từ máy chủ phân phối, tuy nhiên việc nâng cấp của các gói phần mềm trên máy chủ phân phối của Ubuntu phải tuân theo một quy trình hết sức khắt khe để đảm bảo các phần mềm không gây ảnh hưởng đến hệ thống cho nên phiên bản được cài đặt có thể không là phiên bản mới nhất.
Bản thân WordPress có tích hợp tính năng tự nâng cấp, tuy nhiên khi sử dụng tính năng này trên máy chủ LAMP cá nhân, việc cập nhật không diễn ra theo ý muốn bởi theo mặc định không thể kết nối tới máy chủ khác, để khắc phục vấn đề này ta cần cài đặt thêm gói curl như lệnh trên.
Sau khi cài đặt gói curl, khi bạn nâng cấp hay cài đặt thêm phần mở rộng, WordPress sẽ yêu cầu nhập thông tin kết nối FTP để thay đổi nội dung mà không tự động được như trên các máy chủ thương mại. Nguyên nhân là do phân quyền của hệ thống không cho phép thay đổi, để khắc phục, bạn cần gán toàn bộ thư mục /usr/share/wordpress/ được phân quyền cho www-data