Bổ xung máy chủ nguồn (repository) để tăng tốc độ cập nhật và cài đặt phần mềm trên Ubuntu

Hầu hết, quá trình cài đặt phần mềm hay cập nhật hệ thống trên Ubuntu đều sử dụng kết nối internet. Việc này giúp người dùng luôn tiếp cận được với các phiên bản ổn định nhất của phần mềm thông qua máy chủ phân phối chính thức của Ubuntu nhưng cũng có hạn chế nhất định đối với những người dùng có kết nối hạn chế hoặc không có kết nối internet, vấn đề này có thể khắc phục một phần bằng cách tải về các bộ đóng gói phần mềm sẽ được đề cập trong thời gian tới.

Một điều rất dễ nhận thấy là khi bạn cài mới hệ điều hành Ubuntu xong là bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật hệ thống với một dung lượng khá lớn trên dưới 100MB. Nếu bạn có một kết nối nhanh và ổn định thì vấn đề này thật sự quá đơn giản, tuy nhiên nếu bạn có một kết nối hạn chế hoặc ở vị trí quá xa so với nơi đặt máy chủ phân phối của Ubuntu dẫn đến việc cập nhật và cài phần mềm mới trở nên khó khăn thì khi đó giải pháp bổ xung máy chủ phân phối tại địa phương hoặc gần nơi bạn sống sẽ là một phương án tối ưu.

Cài đặt và nâng cấp phần mềm trên Ubuntu
Cài đặt và nâng cấp phần mềm trên Ubuntu

Điểm cốt yếu của phương pháp này là tận dụng ưu thế về đường truyền khi người sử dụng ở gần nơi đặt máy chủ nhất, có thể ở cùng vùng hoặc một đất nước, đôi khi nằm giữa 2 nước có kết nối internet trực tiếp đi qua, ví dụ như Việt Nam – Hồng Kông, Việt Nam – Indonesia…. Tất nhiên, bổ xung máy chủ phân phối cho Ubuntu đồng thời bạn có thể bổ xung máy chủ của các nhà phát triển cho phép bạn cài đặt các phần mềm không được Canional xét duyệt và cung cấp cũng như nguy cơ về bảo mật cao hơn rất nhiều cùng với sự xung đột của các phần mềm sau khi cài đặt.
Các máy chủ phân phối chính thống được Ubuntu xác nhận và đề nghị sử dụng tuân thủ theo quy định như sau:

Phần mềm trên máy chủ phân phối được chia thành bốn loại chính với mức hỗ trợ khác nhau nhưng tất cả đều phù hợp với Tinh thần phần mềm miễn phí Ubuntu.

 1. Main – Các phần mềm được hỗ trợ chính thức.
 2. Restricted – Được hỗ trợ hạn chế, không hoàn toàn miễn phí.
 3. Universe – Không hỗ trợ, tuy nhiên có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng.
 4. Multiverse – Phần mềm thương mại.

Hiện nay, tại Việt Nam tôi được biết có hai máy chủ phân phối tương đối ổn định và được Ubuntu công nhận, cho dù đôi lúc chúng không thực sự ổn định trong một thời gian ngắn hoặc hỗ trợ không đầy đủ do điều kiện hoạt động và chính sách của đơn vị chủ quản nhưng đây là chỗ dựa lớn nhất của Cộng đồng mã nguồn mở Việt Nam.

1. Dự án mã nguồn mở của FPT Việt Nam

FPT Repository
Máy chủ được FPT Việt Nam cung cấp và hỗ trợ, là một đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối với cơ sở hạ tầng và đường truyền vượt trội, máy chủ phân phối của FPT hiện nay được đánh giá rất cao với băng thông tốc độ cao trong nước, phần mềm được cập nhật nhanh chóng, hỗ trợ nhiều bản phân phối của Linux như Ubuntu, CentOS, Fedora…
Để thêm máy chủ phân phối của FPT ta làm như sau:

 • Mở danh sách máy chủ phân phối bằng Terminal: sudo gedit /etc/apt/sources.list nhập mật khẩu hệ thống và thêm vào danh sách.
 • Áp dụng cho phiên bản Ubuntu 10.10
  # Server của FTP Telecom
  deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu/ maverick main restricted universe multiverse
  deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu/ maverick-security main restricted universe multiverse
  deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu/ maverick-updates main restricted universe multiverse
  deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu/ maverick-proposed main restricted universe multiverse
  deb http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu/ maverick-backports main restricted universe multiverse
 • Lưu lại, thêm khóa công cộng GPG bằng lệnh gpg –keyserver hkp://subkeys.pgp.net –recv-keys 6E80C6B7
 • Cập nhật hệ thống với sudo apt-get update sau đó tiến hành cập nhật hay cài đặt phần mềm mới

2. Máy chủ phân phối Hanoilug

Được tài trợ thiết bị bở Intel Việt Nam và nhà cung cấp kết nối Netnam hỗ trợ về đường truyền, máy chủ được quản lý bởi cộng đồng mà nguồn mở Hanoilug, cho dù đường truyền và dung lượng lưu trữ có hạn nhưng máy chủ này luôn cập nhật các phần mềm mới nhất cũng như có các phiên bản được bản địa hóa.

 1. Bổ xung máy chủ phân phối của Hanoilug tương tự như trên, danh sách máy chủ:
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive maverick main restricted universe multiverse
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive maverick-updates main restricted universe multiverse
  #deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/archive maverick-backports main restricted universe multiverse
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/security maverick-security main restricted universe multiverse
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/extras maverick main #Third party developers repository
  #deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/medibuntu maverick free non-free
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/canonical maverick partner
  deb http://virror.hanoilug.org/ubuntu/hanoilug maverick contrib import
 2. Thêm khóa công cộng bằng cách cài đặt gói hanoilug-keyring bằng lệnh sudo apt-key add hanoilug-keyring.gpg hoặc sudo apt-key install hanoilug-keyring

Ngoài ra tôi còn được biết DigitalPower và VietHosting có cung cấp máy chủ phân phối của riêng họ tuy nhiên do chính sách riêng của họ nên hạn chế về số lượng phần mềm và các bản phân phối.