Tự vấn bản thân

Khi ngươi biết ngươi là ngươi thì ngươi không phải là ngươi; khi ngươi không biết ngươi là ngươi, mới chính là ngươi!
Cầu Ma – Nhĩ Căn