100 lỗi thường gặp khi phát âm tiếng Anh

100 lỗi thường gặp khi phát âm tiếng Anh
100 lỗi thường gặp khi phát âm tiếng Anh

Có những từ rất đơn giản và chúng ta vẫn luôn nghĩ là mình phát âm đúng dù rằng thực tế không phải vậy, trên Yourdictionary có liệt kê 100 từ thường gặp nhưng lại hay bị phát âm sai.

 

Chẳng hạn với từ acceptable: thông thường với tiếp vĩ able chúng ta thường phát âm thành -êbl (ví dụ như comfortable) nhưng đôi khi cách phát âm đúng phải là -ible, hay -able. Ở đây phải phát âm thành -able mới đúng.

Xem thêm ở đây…